I Sundhedsplejen har vi en vision om at alle børn og unge har ret til: 
Skolesundhedsplejen i Silkeborg Kommune tilbyder alle skolebørn følgende:
 
 
 
Læs tilbud på skolen
 
 
Om Sundhedsplejen:
Sundhedsplejen arbejder i henhold til Sundhedsloven og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2011)
”Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.”
Silkeborg Kommune har udarbejdet ”Silkeborg Kommunes sundhedspolitik” og ”Overordnet sammenhængende børne- og ungepolitik. Sundhedsplejen arbejder i henhold til disse politikker.
 
Om Sundhedsplejersken:
Sundhedsplejersken er ansat i Sundhedsplejesektionen i Børne- og Familieafdelingen. Sundhedsplejersken på skolen, varetager også spæd- og småbørns besøg i skoledistriktet.
Sundhedsplejersken har desuden konsulentfunktion i områdets daginstitutioner.
 
Samarbejde
Igennem hele skoleforløbet samarbejdes med forældre, lærere og andre faggrupper.
I 0. og 1. klasse ønsker vi at forældrene deltager i sundhedssamtalen. På de øvrige klassetrin kan forældrene deltage hvis de ønsker det.
 
Tværfagligt samarbejde
Sundhedsplejersken deltager i skolens møder for ”Den koordinerende indsats” (K-møder) og i SSP- samarbejdet (Skole, Socialforvaltning, Politi).
 
Udover sundhedsplejens faste tilbud kan jeg altid kontaktes ved behov for råd og vejledning på
tlf.23221801 eller mail:[email protected] 
Jeg er vanligvis på Skægkær Skolen de fleste tirsdage og onsdage – jeg har lokale på skolen som ligger ved tandlægens lokaler.
 
Her link til Silkeborg kommunes hjemmeside:
 
Venlig hilsen
Dorte Bødker Troelsen
Sundhedsplejerske.