Silkeborg Kommune har i foråret 2018 undersøgt tilfredsheden med skolerne for at identificere fokusområder, hvor kvaliteten af skolerne kan udvikles

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2018

Silkeborg Kommune har i foråret 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens skoler og SFO’er (0.-3. klasser). Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Silkeborg Kommune.

Den kommunale undersøgelse: