VÆRDIREGELSÆT & TRIVSEL

Et værdiregelsæt er retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan skolen opnår trivsel for eleverne og medarbejderne (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø). En overordnet antimobbestrategi hører også under Værdiregelsættet. Det fremmer fælles værdier, engagement og ansvarlighed, og det gælder - som ordensreglerne - også for fritidsdelen og andre af skolens aktiviteter.

Se guide og forklaring på DCUM's hjemmeside.

Skolen kan også vælge at linke direkte til trivselspolitik eller antimobbestrategi, men der skal stå ”Værdiregelsæt og trivsel” i selve menuoverskriften.