Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

 

 

 

Vi danner Livsduelige mennesker”

 

 

 

Livsduelighed står på to ben:

faglighed og fællesskab -

 i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

 

 

Definition:

 

Et livsdueligt menneske er en person, som optimalt har udviklet sig både fagligt, socialt og personligt samt tager ansvar i fællesskaber.

 

 

 

Definitionen betyder at eleven fagligt:

 • ved hvordan man lærer
 • har ambitioner og arbejder engageret
 • kan reflektere og være kritisk

                                    

 

 

Definitionen betyder at eleven socialt og personligt:

 • er deltagende i fællesskabet og tager initiativ
 • omgås andre med omsorg og respekt
 • kan sætte sig i andres sted og se sig selv med andres øjne
 • har kendskab til egne stærke og svage sider
 • får styrket sit selvværd og er robust
 • kan håndtere egne følelser og tanker
   

 

 

 

Fundamentet for faglighed og fællesskab bygges  på nedenstående værdier.

De gælder for elever, skole og forældre og udmøntes i principper af skolebestyrelsen.

 

 

Tillid

 • Tillid skaber selvværd, mod og tryghed og disse er basis for læring.
 • Vi har tillid til at alle gør deres bedste, både fagligt og for fællesskabet.

 

 

Engagement

 

 • Engagement skaber dynamik og udvikling
 • Engagement betyder at alle tager stilling, tager ansvar og deltager aktivt

 

Dialog

 

 • Dialog kræver mod og gensidig respekt.
 • Dialog giver øget forståelse for hinanden og mulighed for læring.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen 16.12.2014.